Blended-learning

Wat is blended learning?

Leren bij de HU doe je niet alleen in de klas, maar ook in de praktijk (stage), in leerteams, individueel en digitaal. Traditioneel wordt het onderwijs georganiseerd rondom de lessen in de klas, maar bij blended learning draait het juist om een goede mix van leren op verschillende plekken. De digitale leeromgeving speelt hierin een belangrijke rol. Studenten volgen met blended learning veel gevarieerder onderwijs. Het zorgt ook voor verdieping van de lesstof, en van het contact tussen student en docent en studenten onderling. Omdat er altijd sprake is van contactonderwijs, verschilt blended learning van e-learning of MOOC’s waarbij het leren geheel digitaal plaatsvindt.

In dit filmpje wordt Blended Learning uitgelegd door studenten en docenten van de HU:

Wat zijn de voordelen van blended learning?

  • Je leert dezelfde lesstof op verschillende manieren, waardoor het beter blijft hangen.
  • Bijeenkomsten in de klas worden verdiept en studenten nemen er actiever deel aan.
  • Het is eenvoudiger om je eigen planning te maken.
  • Je kunt al het lesmateriaal continu bekijken.
  • Studenten kunnen meer en gemakkelijker van elkaar leren, door bijdragen uit te wisselen. 
  • Docenten hebben meer tools om af te wegen welke werkvorm (face-to-face of online) het meest geschikt is om de stof over te brengen.

Wat betekent blended learning voor jou?

Hogeschool Utrecht doet zelf onderzoek naar blended learning, en gebruikt een digitale leeromgeving: HUbl (Hogeschool Utrecht Blended Learning). Daarop staan instructiefilmpjes, voorbereidende opdrachten, verdiepende artikelen en er is plek voor discussie op een forum of binnen een team. Een student krijgt bijvoorbeeld instructie op de digitale leeromgeving en bespreekt het geleerde in een leerteam met andere studenten en maakt een opdracht. Tijdens het contactonderwijs kan de docent meer de diepte in gaan en verbanden leggen. De interactie met je docent en het geven en krijgen van feedback, niet alleen in de les maar ook daarbuiten, speelt een belangrijke rol. Het concept biedt meer ruimte voor je eigen manier van leren.

Het leerproces wordt zo optimaal ondersteund door technologie en verhoogt de kwaliteit van het onderwijs. Je eigen leervoorkeur en studietempo staat centraal en je kunt je eigen inhoudelijke accenten leggen.

De opleidingen van Hogeschool Utrecht vullen blended learning op een manier in die bij de opleiding specifiek past. Bij sommige opleidingen is slechts een jaar of een gedeelte ‘blended’, terwijl andere opleidingen in zijn geheel ‘blended’ zijn. Er is dus geen vast programma voor blended learning bij de HU. Ben je benieuwd naar hoe jouw opleiding blended learning precies toepast? Neem voor meer informatie hierover contact op met info@hu.nl.

Waarom blended learning bij de HU?

De HU zet fors in op innovatie van het onderwijs omdat de behoeften van studenten en de samenleving veranderen. Studenten willen graag meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren, leren op de werkplek en het leren ‘personaliseren’. Oftewel, hun leerroute steeds meer zelf bepalen. 

De HU biedt daarom onderwijs voor startende en werkende professionals van 17 tot 67 jaar. Het onderwijs wordt in samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld en is gebaseerd op actuele, internationale inzichten in het vakgebied en op de ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk. De basis van ons onderwijs ligt in relevant en praktijkgericht onderzoek. Bij de HU word je opgeleid tot een professional die zijn eigen kwaliteit kent, nieuwe kennis kan ontwikkelen en toepassen en daarmee bijdraagt aan professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk.

Wat vindt Xenia ervan?

Xenia Münninghoff – student Pedagogiek
Xenia Münninghoff is pedagogiekstudent en zette een hoorcollege om naar Blended Learning. “Ik denk dat het veel beter aansluit bij de student van nu. Als ik zelf op zoek ga naar hoe ik een taart moet bakken, doe ik dat met Youtube-filmpjes en niet met een kookboek. Dat is hoe de meesten nu leren; interactief, met snelle toegang tot diverse bronnen en met visueel rijk materiaal. Dat stimuleert veel meer dan de traditionele wijze van onderwijs. Heb je meer uitdaging nodig dan kan je versnellen, vind je het moeilijk dan kan je wat langzamer gaan en bijvoorbeeld lesstof nog een keer online bekijken.”
Xenia Münninghoff