Onderwijs en Examenregeling HU

De Onderwijs en Examenregeling HU (OER-HU) Bacheloropleidingen regelt op hoofdlijnen de rechten en plichten van alle HU-studenten ten aanzien van onderwijs, examens en tentamens. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en op het algemene hogeschoolbeleid. De OER-HU wordt vastgesteld door het College van Bestuur.

Let op: voor de masteropleidingen geldt een afzonderlijke OER.

OER HU 2017-2018

Meer informatie