Historicidagen (24-26 augustus 2017) (dit evenement is geweest)

24-08-2017

Lerarenopleiders Jaap Patist, Dirk van der Veen, Rien Claassen, Leen Alberts van de HU en Björn Wansink van de UU presenteren de excellentietrajecten ‘Multiperspectiviteit’ en ‘Genocidestudies’ op de Historicidagen, georganiseerd door het Koninklijk Historisch Genootschap. De Historicidagen vinden plaats van 24 t/m 26 augustus.

Historicidagen 2017De wisselwerking van onderzoek en praktijk biedt plaats actuele zaken voor toekomstige leraren:
• morele thema’s in het curriculum van toekomstige leraren;
• polarisatie in de klas;
• de normatieve aspecten van het docentschap.

Doelgroep

De Historicidagen zijn drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici.

De Historicidagen zijn een driejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord: markt, beurs, arena, congres. De Historicidagen zijn gemodelleerd naar het voorbeeld van de Duitse Historikertage (sinds 1893) en de Annual Meetings (sinds 1886) van de American Historical Association en worden nu binnen Nederland voor de eerste keer georganiseerd, in Utrecht. Het doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen.

Panelsessies

Lerarenopleiders van de vakgroep Geschiedenis van Instituut Archimedes (Jaap Patist, Dirk van der Veen, Rien Claassen, Leen Alberts) van de HU verzorgen tijdens de Historicidagen één van de panelsessies, met het thema De morele opdracht van de historicus in wetenschap, onderwijs en samenleving. Deze panelsessie staat gepland op vrijdag 25 augustus van 13:30-15:30.

Polarisatie

Uiteenlopende, zo niet botsende politieke, maatschappelijke en emotionele belangen leiden momenteel tot spanningen in de samenleving, en zelfs tot polarisatie. De historicus wordt zich daardoor nog sterker bewust van de verschillende perspectieven die op grote gebeurtenissen uit heden en verleden mogelijk zijn, en daarmee ook van de persoonlijke standplaatsgebondenheid. Ook in het (geschiedenis)onderwijs en in de wetenschap krijgen docenten en onderzoekers te maken met diversiteit aan opvattingen en benaderingswijzen van gebeurtenissen. In deze panelsessie zal gekeken worden naar verschillende uitvoeringen van het omgaan met de morele opdracht van de historicus in wetenschap, onderwijs en samenleving.

Excellentietrajecten

Lerarenopleiders Jaap Patist, Dirk van der Veen, Rien Claassen, Leen Alberts van de HU en Björn Wansink van de UU presenteren de excellentietrajecten Multiperspectiviteit en Genocidestudies, waaruit blijkt hoe de wisselwerking van onderzoek en praktijk een plaats kan bieden aan morele thema’s in het curriculum van toekomstige leraren, en behandelen aansluitend de normatieve aspecten van het docentschap in een praktijkbeschouwing over polarisatie in de klas.

Evelien Gans (NIOD/UvA) onderzoekt de mogelijkheid van een genuanceerde maar evengoed scherpe analyse van belangrijke contemporaine joodse thema’s zoals de (doorwerking van) de Shoah, antisemitisme en (de politiek van) Israël.
Maartje Weerdesteijn (UU) behandelt de lessen die de internationale gemeenschap kan trekken uit historisch onderzoek naar de rol van dictators in massaal geweld, i.c. Kenneth Kaunda (Zambia) en Robert Mugabe (Zimbabwe).

Schrijf je in en discussieer mee over de verdere ontwikkeling van deze trajecten.
Schrijf je in en discussieer mee over de verdere ontwikkeling van het vak.

Inschrijving is mogelijk op de conferentiewebsite, waar ook het programma en andere informatie is te vinden: https://historicidagen.sites.uu.nl.